Meny Stäng

Vår miljöpolicy

Miljöpolicy – AS Driftteknik AB/Jannes Bygg & Allservice

Miljötänkandet präglar våra tjänster och vårt sätt att arbeta. Vi bedriver ett miljöarbete, som vi är stolta över och som skapar förtroende för vår verksamhet.

Vi följer de lagar som omfattar miljön samt att vi skall arbeta miljövänligt genom att anpassa verksamheten efter aktuella miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

Vi skall i all verksamhet sträva efter ett ökat miljömedvetande. Kraven gäller både inom produkter och arbetsmetoder samt även företagets kompetens i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer i andra led. Vi skall arbeta för att prioritera samarbete med leverantörer och entreprenörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av produkter, så att de blir väl anpassade till miljön.

Vi väljer transportmedel som har en låg påverkan av växthusgaser vid inköp av fordon eller val av transportör.

Vi ska arbeta så att allt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Vi ska minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.

Vallentuna 4/3 2019

Jan Jonsson

AS Driftteknik AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *