Meny Stäng

Vår uppförandekod

AS Driftteknik AB/Jannes Bygg & Allservice (i fortsättningen benämnt ASD) strävar efter att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och leverantörer, samtidigt som vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik, vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar alltid efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Vår uppförandekod beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Vår uppförandekod:

  • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som ASD köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
  • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för ASD.
  • Produkter och tjänster som ASD köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
  • ASD accepterar inte barnarbete.
  • ASD’s leverantörer ska följa FN:s barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
  • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.
  • ASD arbetar aktivt för en minskad miljöbelastning.
  • ASD arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.

Vallentuna 18/3 2019

Jan Jonsson

AS Driftteknik AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *